O warsztatach

Warsztaty składają się z trzech modułow, każdy moduł jest podzielony na część teoretyczną (wykłady) oraz część praktyczną (programowanie treningu na sali ćwiczen).

Materiały do warsztatow obejmują podreczniki (ESC, ACSM, AACVPR, Rybicki, Staroń ), 8 wykładow, wytyczne międzynarodowych towarzystw.

1. Testy wysiłkowe

-spiroergometryczna proba wysiłkowa (test sercowo-płucny, CPET)

-stopniowany , ramp i indywidualny ramp

-testy marszowe

2.Jak przełożyć wyniki testu wysiłkowego na trening fizyczny

-formuły przeliczeniowe MET-na-Watt (wg ACSM i własna)

-obliczanie treningowej akcji serca

-ocena ryzka i modele treningu oparte na ryzyku

-kalkulator intensywności wysiłku

3. Trening fizyczny

-przeglad protokołów wysiłkowych

-porownanie protokołów

-trening oporowy

-alternatywne formy treningu